สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก

เวนิส (Venice)

เวนิส (Venice)

เมืองเวนิส ระยะเวลาที่เหลืออยู่: ไม่ถึง 70 ปี สาเหตุที่กำลังจะหายไป: จมทะเล หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในโลก และกำลังจมลงเรื่อยๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะแต่ละปีมีจำนวนการเกิดน้ำท่วมเมืองเพิ่มขึ้น จากที่ปี 1900 มีน้ำท่วมเมืองไม่ถึง 10 ครั้ง เมื่อปี 2000 กลับมีน้ำท่วมมากกว่า60 ครัอ่านต่อ