สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก

พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)

พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)

ชื่อสถานที่  พระราชวังแวร์ซายส์ : Palace of Versailles สถานที่ตั้ง   กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบัน      สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ เป็นพระราชวังที่สวยงามมากสร้างขึ้นโดย พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส มีนายช่างสถาปนิก อัลเดรด เลอ นอสเตอร์ เป็นผู้ออกแบบ ลงมือสร้างเมื่อปีอ่านต่อ