พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)

Palace of Versailles

ชื่อสถานที่  พระราชวังแวร์ซายส์ : Palace of Versailles สถานที่ตั้ง   กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบัน      สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ เป็นพระราชวังที่สวยงามมากสร้างขึ้นโดย พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส มีนายช่างสถาปนิก อัลเดรด เลอ นอสเตอร์ เป็นผู้ออกแบบ ลงมือสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2204 (ค.ศ. 1661) สร้างอยู่นาน เวลา 30 ปี สิ้นเงินค่าสร้าง 500,000,000 ฟรังก์ ใช้คนงาน 30,000 คน ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาว เป read more