สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก

มัลดีฟส์ (Maldives)

มัลดีฟส์ (Maldives)

มัลดีฟส์ ระยะเวลาที่เหลืออยู่: ไม่ถึง 100 ปี สาเหตุที่กำลังจะหายไป: จมทะเล มัลดีฟส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่และประชากรน้อยที่สุดในโลก แถมกว่า 80% ของจำนวนเกาะทั้งหมด 1,200 เกาะยังสูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่ถึง 1 เมตร นอกจากนี้ 90% ของแนวปะการังในประเทศยังเป็นปะการังฟอกขาอ่านต่อ