‘Hida no Sato’ หมู่บ้านมรดกโลกแห่งญี่ปุ่น กับความงามที่นึกว่าอยู่ในเทพนิยาย!!

หากจะพูดถึงหมู่บ้านเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยวัฒนธรรมและความงามจากธรรมชาติ ใครหลายคนก็อาจจะนึกถึงหมู่บ้าน Shirakawa-go (ชิราคาวาโกะ) อันแสนโด่งดัง แต่ว่าจริงๆ แล้วมีอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน แถมยังอยู่แถบบริเวณใกล้ๆ กับเมือง Takayama เหมือนกันอีกด้วย!! และชื่อของหมู่บ้านนี้ก็คือ Hida Folk Village หรือ Hida no Sato หมู่บ้านมรดกโลกที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาที่บางคนอาจจะไม่รู้จัก แต่ว่าวันนี read more