สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก

หอไอเฟล (Eiffel Tower)

หอไอเฟล (Eiffel Tower)

ชื่อสถานที่  หอไอเฟล : Eiffel Tower สถานที่ตั้ง   กรุงปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส ปัจจุบัน      สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ หอไอเฟล (Eiffel) สัญลักษณ์ของนครปารีส สร้างขึ้นใน ค.ศ.1887-9 ออกแบบโดยวิศวกรที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสชื่อ กุสตาฟ ไอเฟล (Gustave Eiffel) เพื่อเป็นสัญลักษณ์การจอ่านต่อ