สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก

ปรากฏการณ์แปลกทะเลสาบสีชมพู (Lake Hillier) ประเทศออสเตรเลีย

ปรากฏการณ์แปลกทะเลสาบสีชมพู (Lake Hillier) ประเทศออสเตรเลีย

Lake Hillier เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ตั้งอยู่ในเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะ Recherche Archipelago ประเทศออสเตรเลีย ห้อมล้อมไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 105 เกาะ ลักษณะเด่นที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกก็คือ เป็นทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีชมพู ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมอ่านต่อ