สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก

อุทยานแห่งชาติไซออน ยูทาห์

อุทยานแห่งชาติไซออน ยูทาห์

ที่ตั้ง: Utah 84737, USA อุทยานแห่งชาติไซออนตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์ เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่มีธรรมชาติสวยงามมากแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ภาพของแคนยอนสีส้มแดงที่เกิดจากการกัดกร่อนของสายน้ำและเวลาทำให้ที่นี่มีความสวยงามแปลกตาไม่เหมือนที่ใดๆ วิธีการเดินทาอ่านต่อ