สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก

เทือกเขาแอลป์ (Alps)

เทือกเขาแอลป์ (Alps)

เทือกเขาแอลป์ ระยะเวลาที่เหลืออยู่: ไม่ถึง 40 ปี สาเหตุที่กำลังจะหายไป: น้ำแข็งละลาย เทือกเขาแอลป์ชื่อดังของยุโรปที่เต็มไปด้วยสกีรีสอร์ตสวยๆ และธารน้ำแข็งหนากว่า 60 เมตรกำลังได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ทุกวันนี้เรายังรู้สึกได้เลยว่าอากาศร้อนขึ้นทุกวัน แต่บนเทือกเขาแอลปอ่านต่อ

เวนิส (Venice)

เวนิส (Venice)

เมืองเวนิส ระยะเวลาที่เหลืออยู่: ไม่ถึง 70 ปี สาเหตุที่กำลังจะหายไป: จมทะเล หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในโลก และกำลังจมลงเรื่อยๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะแต่ละปีมีจำนวนการเกิดน้ำท่วมเมืองเพิ่มขึ้น จากที่ปี 1900 มีน้ำท่วมเมืองไม่ถึง 10 ครั้ง เมื่อปี 2000 กลับมีน้ำท่วมมากกว่า60 ครัอ่านต่อ

มัลดีฟส์ (Maldives)

มัลดีฟส์ (Maldives)

มัลดีฟส์ ระยะเวลาที่เหลืออยู่: ไม่ถึง 100 ปี สาเหตุที่กำลังจะหายไป: จมทะเล มัลดีฟส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่และประชากรน้อยที่สุดในโลก แถมกว่า 80% ของจำนวนเกาะทั้งหมด 1,200 เกาะยังสูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่ถึง 1 เมตร นอกจากนี้ 90% ของแนวปะการังในประเทศยังเป็นปะการังฟอกขาอ่านต่อ