เกี่ยวกับเรา

tourdealsonline.com เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของโลก ทั้งยุโรป และนิยมระดับโลกเป็นส่วนใหญ่ โดยเว็บไซต์ tourdealsonline.com จะนำเสนอเนื้อหาหลักๆอยู่ 3 หัวข้อได้แก่

  • สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก
  • สถานที่ท่องเที่ยวในทวีปยุโรป
  • สถานที่สำคัญที่กำลังจะหายไป