Kawagoe คาวาโงเอะ (ญี่ปุ่น: 川越市 คาวาโงเอะ-ชิ)

Kawagoe (川越) เป็นเมืองที่ห่างจากโตเกียวประมาณ 30-50 นาที อยู่ในจังหวัดไซตามะ Saitama (บ้านเกิดชินจัง) ในยุคสมัยเอโดะ (Edo) มีโตเกียวเป็นเมืองหลวง เมือง Kawagoe เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของโตเกียว มีหน้าที่ส่งเสบียงอาหารไปยังโตเกียว เมือง Kawagoe เป็นเมืองที่มีความสำคัญในยุคนั้นมาก สังเกตได้จากการที่โชกุนได้สร้างประสาท (Kawagoe Castle) ไว้ที่นี่ การก่อสร้างบ้านเรือน และวัฒนธรรม เป็นไปตามแบบ Edo ใ read more