Usa Jingū ( 宇佐神宮 )

  อุษาJingū ( 宇佐神宮 )ยังเป็นที่รู้จักอุษา Hachimangu ( 宇佐八幡宮 )เป็นศาลเจ้าชินโตในเมืองของสหรัฐอเมริกาในจังหวัดโออิตะในญี่ปุ่น จักรพรรดิ Ojinผู้ที่ถูก deified เป็นHachiman -jin (เทพเจ้าแห่งนักรบแห่งราชวงศ์) กล่าวกันว่าเป็นที่ประดิษฐานไว้ในทุกๆเว็บไซต์ที่อุทิศให้กับเขา และครั้งแรกและเร็วที่สุดในบรรดาเหล่านี้อยู่ที่ Usa ในช่วงต้นศตวรรษที่ 8 Usa Jingūได้รับการอุปการะอันยาวนานของจักรพรรดิ; และศักดิ์ศรีถื read more