The Historic Monuments of Ancient Nara – (อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์นาราโบราณ Nara)

         นาราได้พัฒนาขึ้นหลังจากที่ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงในปีพ. ศ. 710 พระพุทธรูปใหญ่แห่งโทโดยจิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ของนาราโบราณหมายถึงซากปรักหักพังวัด 6 แห่งและป่าต้นยุค 8 แห่งในเขตเมืองนารา อนุสาวรีย์กลางคือ Heijokyo-ato (พระราชวังอิมพีเรียล) ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังในเมืองนาราในปัจจุบัน นี่คือตำแหน่งที่จักรพรรดิอาศัยอยู่และสำนักงา read more