Historic Monuments of Ancient Kyoto – ( จังหวัดเกียวโต และเมือง Otsu จังหวัด Shiga)

(อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่า Kyoto, Uji ในจังหวัดเกียวโต และเมือง Otsu จังหวัด Shiga) เพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ของเกียวโตโบราณให้เต็มที่ ที่ไหน 1,000 ปีของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชาวพุทธอาศัยอยู่ในวันนี้ มืองเกียวโตมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลานานนับจากปีพศ. 794 ถึง 1000 ปีวัดวาอาราม 13 แห่งและศาลเจ้า 3 แห่งและปราสาท Nijo ทั้งหมดได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก &nb read more