Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome)

(อนุสรณ์สวนสันติภาพในจังหวัด Hiroshima) โดม Genbaku เป็นสถานที่ปรักหักพังของฮิโระชิมะ Prefectural Industrial Hall โปรโมชั่นที่ถูกทำลายเมื่ออาวุธนิวเคลียร์ / ระเบิดปรมาณูครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษย์ถูกทิ้งโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศอเมริกันเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 เนื่องจากระเบิดปรมาณูเกือบจะเหนือกว่า จุดนี้ผนังของอาคารได้รับการยกเว้นบางส่วนจากการถูกทำลายและรูปแบบลักษณะของอาคารยัง read more