The Historic Villages of Shirakawa-go and Gokayama – (จังหวัด Gifu และโกคะยะมะในจังหวัด Toyama)

(หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิระคะวะโกะในจังหวัด Gifu และโกคะยะมะในจังหวัด Toyama) หมู่บ้านภูเขาที่ห่างไกลจากบ้านสไตล์ Gassho ในเขต Shirakawa-go และ Gokayama บนที่ราบสูงไฮดาได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีพ. ศ. 2538 ทัศนียภาพของภูเขาที่ผสมผสานกับธรรมชาติของแต่ละฤดูคือใบเขียวสดในฤดูใบไม้ผลิ ใบในฤดูใบไม้ร่วง, หิมะฤดูหนาว – และบรรยากาศของหมู่บ้านที่มีบ้านแบบดั้งเดิมยืนเคียงข้างกันมีลักษณะเหม read more