โตเกียวทาวเวอร์ ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียวทาวเวอร์(Tokyo Tower) ได้ต้นแบบมาจากหอไอเฟลที่ปารีสประเทศฝรั่งเศษ มีความสูงใกล้เคียงกันมากซึ่งหอไอเฟลสูงกว่าแค่ 13 เมตรเท่านั้นเอง โตเกียวทาวเวอร์สร้างเสร็จเมือประมาณปี 1958 เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของโตเกียว ด้านบนของโตเกียวทาวเวอร์นั้นจะเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ นอกจากนี้ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวให้ขึ้นไปชมวิวด้านบนอีกด้วย ระดับความสูงของจุดชมวิวมี 2 ชั้นคือ 150 เมตร และ 250 เมตร สามารถซื้อตั๋วได้ที่ชั้น 1 ของอาคารได้เลย โดยใกล้ๆยังมีจุดขายของที่ระลึกไว้บริการด้วย

 

ในวันที่ฟ้าเปิดจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากที่นี่ด้วย

ค่าเข้าชม: Main observatory: ผู้ใหญ่ 900 เยน เด็กนักเรียน 500 เยน เด็กเล็ก 400 เยน
Special observatory: 1600 เยน
เวลาเปิด-ปิด: Main observatory: 9:00 – 23:00 น.
Special observatory: 9:00 – 22.00 น.
วันปิดทำการ: เปิดทุกวัน

วิธีการเดินทาง
เดิน 10 นาที จาก Akabanebashi Station