หมู่เกาะกาลาปากอส

AdventureSmith-tourdealsonline

หมู่เกาะกาลาปากอสเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกหลังจากที่ชาร์ลส์ ดาร์วินได้ไปสำรวจและศึกษาเพื่อประกอบการคิดค้นทฤษฎีวิวัฒนาการ เกาะแห่งนี้เป็นบ้านของสัตว์กว่า 9,000 สปีชี่ส์ซึ่ง 75% ของสัตว์ทั้งหมดนี้สามารถพบได้ที่นี่ที่เดียวในโลก แต่ทุกวันนี้เกาะนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับมนุษย์ มีโรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เกิดขึ้นมากมายบนเกาะ จนทำให้ระบบนิเวศของหมู่เกาะกาลาปากอสถูกทำลายลงเรื่อยๆ แถมจำนวนนักท่องเที่ยวยังเพิ่มขึ้นทุกปีอีกต่างหาก
Image_tourdealsonline
หมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos) เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติกาลาปากอส ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปประมาณ 1,000 กิโลเมตร อยู่ในเขตการปกครองของประเทศเอกวาดอร์ ห่างไปประมาณ 965 กิโลเมตร หมู่เกาะกาลาปากอสได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ.2521
หมู่เกาะกาลาปากอส ประกอบด้วย 20 เกาะหลัก พร้อมเกาะเล็ก ๆ และโขดหินกลางทะเลอีกหลายแห่ง เป็นหมู่เกาะที่เกิดจากการสะสมตัวของลาวาจากภูเขาไฟเมื่อหลายล้านปีมาแล้ว อีกทั้งตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรและในมหาสมุทรแปซิฟิก ทำให้มีกระแสน้ำไหลผ่าน 3 สาย คือ กระแสน้ำอุ่นจากทางด้านเหนือ กระแสน้ำเย็นจากทางด้านใต้ แล้วกระแสน้ำเย็นจากที่ลึกจากทางด้านตะวันตก
หมู่เกาะกาลาปากอส มีความหลากหลายทางธรรมชาติ, เป็นตัวแทนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา, เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ, เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความหนาแน่นของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย
AdventureSmith-tourdealsonline

ชื่อเสียงของ หมู่เกาะกาลาปากอส เริ่มต้นที่ลักษณะอันน่าแปลกของสัตว์บนเกาะต่างๆ มาที่นี่เราจะได้พบกับสัตว์หลายชนิด ที่มีบนเกาะนี้ที่เดียวเท่านั้น อีกทั้งความแปลกของสัตว์ที่นี่ ทำให้เป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์ เช่น