ชาวจีนกลายเป็นกำลังผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วโลกที่สำคัญที่สุด

หนังสือพิมพ์ “หนานหวาเจ่าเป้า” ของฮ่องกงรายงานว่า คาดว่า ปี 2012 ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่ออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมีมากถึง 82 ล้านคน เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับปี 2011 ที่เป็น 70.25 ล้านคน จึงกลายเป็นกำลังผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วโลกที่สำคัญที่สุด

องค์การการท่องเที่ยวโลกสหประชาชาติประกาศว่า ปี 2012 ทั่วโลกมีนักท่องเที่ยวที่ออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศรวม 1,000 ล้านคน ส่วนนักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่จีนเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด รองลงมาคือรัสเซีย

โดยคาดว่า ยอดการบริโภคของนักท่องเที่ยวจีนในต่างประเทศมีมากถึง 85,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนสถิติของปี 2011 ปรากฏว่า เงินที่ใช้ในการซื้อของเป็นครึ่งหนึ่งของยอดบริโภคของนักท่องเที่ยวจีนในต่างประเทศ และ 5 ปีข้างหน้า ตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศของแผ่นดินใหญ่ยังคงรักษาความเร็วการเติบโตที่เกินกว่า 10% ต่อปี คาดว่าปี 2020 จะมีชาวจีนไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 200 ล้านคน

jump for Joel